5 de julio de 2007

Prix La Sorellina (Listed) - BAL DE LA ROSE


1ª Bal de la Rose (F. X. Bertras)
2ª Cicerole (I. Mendizabal)
3ª Tanquista (T. Thulliez)

No hay comentarios: