30 de enero de 2008

Prix d'Anglet (Femelles) - VERDANA1ª VERDANA (S. Hureau/C. DELCHER)
2ª Torquesnara (J. B. Eyquem)
3ª RUVUMA (C. Nora/R. MARTÍN)

No hay comentarios: