13 de enero de 2008

Prix de Denguin (A réclamer) - TRAMUNTANA1ª TRAMUNTANA (S. Hureau/C. DELCHER)
2º Admiratif (I. Mendizabal)
3º Kenim (J. B. Eyquem)

Zorionak GT

No hay comentarios: